• Rodzaje głodówek

           Dla tych, co już wiedzą z poprzedniego wpisu to będzie krótkie przypomnienie, a dla tych, co nie wiedzą krótkie wprowadzenie. Głodówka czy głodowanie        Głodówka to dobrowolna rezygnacja z przyjmowania jakichkolwiek pokarmów, w niektórych przypadkach nawet wody, na określony czas, w celu oczyszczenia organizmu, mająca na celu uwolnienia się od chorób lub doskonalenie duchowe. Głodowanie to z kolei przekroczenie pewnego progu głodówki, podczas którego dochodzi do trawienia tkanki mięśniowej i wyniszczenia organizmu. Na szczęście, aby doszło do głodowania, musi upłynąć trochę czasu. Rodzaje głodówek Głodówka fizjologiczna – to naturalne zjawisko występujące w przyrodzie. Głównie dotyczy to okresowego powstrzymywania się od jedzenia czy też czasu hibernacji. Głodówka…