• Mniszek lekarski

    Taraxacum officiale – Mniszek lekarski. Wieloletnia roślina, którą można zobaczyć na łąkach, pastwiskach czy trawnikach, jako żółty dywan, w którym często zanurzone są pszczoły, którym dostarcza zarówno pyłku, jak i nektaru. Czy wiecie, dlaczego nazwano go „mniszek”? Gdy chwat pozbędzie się owocników z puchem kielichowym, pozostaje łyska główka, która otoczona jest listnikami. Taki widok budzi skojarzenie mnicha z ogolona głową, w wersji mini. J Wartości lecznicze  Wartości lecznicze posiadają nie tylko kwiaty, ale cała roślina także ziele, liście oraz korzenie. Mniszek wypełniony jest bogactwem soli mineralnych takich jak m.in.: miedź, żelazo, cynk, krzem, magnez czy potas. Poza tym zawiera witaminy: C oraz z grupy B, także kwas foliowy, który bierze…

  • Cytryna a kwas moczowy

    Cytryna-któż na samą jej nazwę nie ma śli­no­toku? Może nawet lekko skwa­szo­nej miny? Cytru­sów oso­bi­ście nie polecam w zimie ze względu na ich wła­ści­wo­ści wychładzające. Jed­nak u nas już jest wio­sna i warto spoj­rzeć na nią przy­ja­znym okiem. Zarówno jako owoc, który pomoże nam przy usu­wa­niu kwasu moczo­wego, jak i jako ener­ge­tyczny napój pobu­dza­jący w końcu ma w swo­jej bar­wie zaszy­ste słońce. Kwas moczowy – jak powstaje Pro­blem powsta­wa­nia kwasu moczo­wego to dość powszech­nie wystę­pu­jąca u ludzi przy­pa­dłość. Nau­czeni od małego, że trzeba zjeść wszystko, co jest na tale­rzu, a naj­le­piej jesz­cze wię­cej w doro­słym życiu przy­nosi opła­kane efekty. Prze­ja­da­nie się zmu­sza orga­nizm do groma­dze­nia nie­sta­wio­nego pokarmu i odkła­da­nie resz­tek w róż­nych jego czę­ściach.…