Blog,  Głodówki lecznicze

Samotrawienie – autoliza

Autoliza to mechanizm powstający w czasie głodówki leczniczej mający na celu likwidację w organizmie obcogatunkowych substancji oraz osłabionych tkanek.

Podczas samotrawienia dochodzi do zwiększonej aktywności enzymatycznej wewnątrz i na zewnątrz komórki. Tu również mają swoje 5 minut fagocyty tj. aktywność żerna leukocytów. W wyniku czego następuje rozpad tkanek.

Autoliza to proces, który umożliwia odżywianie się rozłożonymi tkankami i usuwanie tego, co jest zbędne wg zasady pierwszeństwa, czyli to co najmniej potrzebne jest rozkładane, jako pierwsze.
Przede wszystkim są trawione osłabione i chorobowo zmienione tkanki, guzy, krwiaki, zrosty, obrzęki oraz chorobotwórcze organizmy.

Już podczas 36-godzinnej głodówki (głodówka 36 godzinna) aktywność enzymów może wzrosnąć trzykrotnie. Do tego aktywność fagocytów, które wg naukowców mają swoją największą aktywność maj-czerwiec oraz najmniejszą listopad-luty.

Stąd, jeżeli głodówka lecznicza będzie przeprowadzona w okresie maj-czerwiec w dużo silniejszym stopniu przyczyni się do likwidacji obcych elementów w organizmie.

Z kolei okres listopad – luty będzie bardzo dobrym czasem na obudowę sił obronnych organizmu. Należy podkreślić fakt, że aktywność enzymów rośnie wraz ze wzrostem temperatury, także wszelkiego rodzaju zabiegi rozgrzewające będą przyspieszały procesy autolizy.
Nikołajew tak to opisuje:
„Głodówka doprowadza do gwałtownego nasilenia procesów „niszczycielskich“, do zniszczenia i usunięcia z organizmu wszystkich nadwyżek, złogów, tego wszystkiego, co go zaśmieca, utrudnia normalne procesy fizjologiczne. Dotyczy to przede wszystkim złogów i tworów patologicznych, na przykład tworów soli, nadmiaru tłuszczu, toksycznych produktów przemiany materii i in. Uwalniając się od złogów, organizm przestawia się na odżywiania endogenne dzięki niszczeniu własnych tłuszczów, węglowodanów i białek określonych narządów i tkanek, ale praktycznie nie dotyka takich istostnych dla życia organów jak serce i mózg. Temu procesowi wzmożonego niszczenia tkanek, komórek i cząsteczek towarzyszy nasilenie procesów regeneracji na cząsteczek, komórek i tkanek, co prowadzi do odnowy i jak gdyby odmłodzenia organizmu i poszczególnych narządów. Dlatego też są podstawy, aby metodę terapii głodówką uznać za metodę stymulowania regeneracji fizjologicznej. Metoda ta jest całkowicie zgodna z danymi nauki o regeneracji, która również we wszystkich przypadkach regeneracji reparacyjneji fizjologicznej ma dwie fazy: zniszczenie i odbudowę. […] Tak więc, głodówkę leczniczą można uważać za naturalny czynnik stymulowania regeneracji fizjologicznej, prowadzącej do odnowienia i odmłodzenia komórek, tkanek, cząsteczek i całego składu chemicznego organizmu.“ 

Podsumowując proces autolizy i zasadę pierwszeństwa w pierwszej kolejności dochodzi do „zjedzenia“ wszystkiego, co obce i zbędne. Następnie może zacząć być zjadana własna tkanka i narządy według zasady ważności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *