• Samotrawienie – autoliza

    Autoliza to mechanizm powstający w czasie głodówki leczniczej mający na celu likwidację w organizmie obcogatunkowych substancji oraz osłabionych tkanek. Podczas samotrawienia dochodzi do zwiększonej aktywności enzymatycznej wewnątrz i na zewnątrz komórki. Tu również mają swoje 5 minut fagocyty tj. aktywność żerna leukocytów. W wyniku czego następuje rozpad tkanek. Autoliza to proces, który umożliwia odżywianie się rozłożonymi tkankami i usuwanie tego, co jest zbędne wg zasady pierwszeństwa, czyli to co najmniej potrzebne jest rozkładane, jako pierwsze. Przede wszystkim są trawione osłabione i chorobowo zmienione tkanki, guzy, krwiaki, zrosty, obrzęki oraz chorobotwórcze organizmy. Już podczas 36-godzinnej głodówki (głodówka 36 godzinna) aktywność enzymów może wzrosnąć trzykrotnie. Do tego aktywność fagocytów, które wg naukowców mają…

  • Rodzaje głodówek

           Dla tych, co już wiedzą z poprzedniego wpisu to będzie krótkie przypomnienie, a dla tych, co nie wiedzą krótkie wprowadzenie. Głodówka czy głodowanie        Głodówka to dobrowolna rezygnacja z przyjmowania jakichkolwiek pokarmów, w niektórych przypadkach nawet wody, na określony czas, w celu oczyszczenia organizmu, mająca na celu uwolnienia się od chorób lub doskonalenie duchowe. Głodowanie to z kolei przekroczenie pewnego progu głodówki, podczas którego dochodzi do trawienia tkanki mięśniowej i wyniszczenia organizmu. Na szczęście, aby doszło do głodowania, musi upłynąć trochę czasu. Rodzaje głodówek Głodówka fizjologiczna – to naturalne zjawisko występujące w przyrodzie. Głównie dotyczy to okresowego powstrzymywania się od jedzenia czy też czasu hibernacji. Głodówka…